• March 1, 2024

Các Loại Bút Xoá Được Bạn Chưa Biết // Happy Hidari

Những loại bút tưởng không bao giờ xoá được nhưng lại được nè. Đầu tiên là 1 cây bút máy nhưng mà ngòi bi nha, mực của cây này là 1 loại mực đặc biệt nên khi mình dùng cây bút chuyên dụng này thì sẽ có thể hoà tan mực và khiến mực mất màu luôn, như vầy

Những loại bút tưởng không bao giờ xoá được nhưng lại được nè. Đầu tiên là 1 cây bút máy nhưng mà ngòi bi nha, mực của cây này là 1 loại mực đặc biệt nên khi mình dùng cây bút chuyên dụng này thì sẽ có thể hoà tan mực và khiến mực mất màu luôn, như vầy nè. Lúc highlight sách các bạn có bao giờ tô nhầm hông? Nếu có thì cây highlight này hoàn toàn có thể xoá được bằng cách di đuôi bút lên mặt giấy như vầy. Đó, xoá hết đường màu đi luôn. Bây giờ có nhiều bút gel cũng dùng công nghệ này để làm bút xoá được, chỉ cần dùng đầu frixion đặc biệt ma sát lên phần được viết thì tác động nhiệt khiến chữ mất màu luôn.


https://youtu.be/jNhFGtJQt2INhững loại bút tưởng không bao giờ xoá được nhưng lại được nè. Đầu tiên là 1 cây bút máy nhưng mà ngòi bi nha, mực của cây này là 1 loại mực đặc biệt nên khi mình dùng cây bút chuyên dụng này thì sẽ có thể hoà tan mực và khiến mực mất màu luôn, như vầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *