• March 1, 2024

Giải Pháp Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến Bvote

Thưa kính thưa quý vị và các bạn Hiện. tại đại dịch cô viết 19 đã lan ra toàn. thế giới rất nhiều quốc gia đã ban bố. tình trạng khẩn cấp cấm tụ tập đông. người hội họp và hạn chế đi lại tất cả. những động thái này nhằm hạn chế lây lan. đại dịch Tuy nh

Thưa kính thưa quý vị và các bạn Hiện. tại đại dịch cô viết 19 đã lan ra toàn. thế giới rất nhiều quốc gia đã ban bố. tình trạng khẩn cấp cấm tụ tập đông. người hội họp và hạn chế đi lại tất cả. những động thái này nhằm hạn chế lây lan. đại dịch Tuy nhiên những hành động này. đã ảnh hưởng tiêu cực tới rất nhiều lĩnh. vực trong cuộc sống tại nước ta cũng. không tránh khỏi thực trạng này tất cả. hàng quán kinh doanh đều phải đóng cửa. người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại. dừng mọi hoạt động hội họp tụ tập đông. người như vậy việc này đã trực tiếp ảnh. hưởng tới các công ty đại chúng trong. việc tổ chức họp đại hội cổ đông vào. tháng Tư tới đây các công ty này phải. làm gì sử dụng giải pháp nào để vẫn có. thể họp đại hội cổ đông theo quy định. của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nắm bắt. được những khó khăn này chúng tôi đã cải.

Tiến và nâng cấp hệ thống phần mềm hỗ. trợ cho việc tổ chức đại hội cổ đông. trong mùa đại dịch này chúng tôi mang. tới một giải pháp hỗ trợ trọn gói. em tư vấn và cung cấp phần mềm với hệ. thống devit Chúng tôi sẽ cung cấp cổng. biểu quyết Online ứng dụng công nghệ. blockchain giúp minh bạch và toàn vẹn. kết quả biểu quyết của các cổ đông Để. hiểu hơn về hệ thống này hãy cùng chúng. tôi tìm hiểu kích thước hoạt động của nó. ngay sau đây hệ thống của chúng tôi phân. cấp quản lý theo từng đối tượng như trên. màn hình đã hiển thị để tiến hành thao. tác trên hệ thống đầu tiên An Minh cần. đăng nhập vào hệ thống để đăng nhập với. quyền Admin vui lòng chọn menu đăng nhập. quyền Admin. ừ ừ. anh em in Vui lòng nhập số tài khoản và. mật khẩu được chúng tôi cung cấp sau đó. nhìn nút tiếp tục. ở một mẫu TV sẽ được gửi về số điện.

Thoại của admin admin Vui lòng nhập mã. OTP và nhấn nút Đăng nhập đăng nhập. thành công admin sẽ được truy cập vào. màn hình quản trị dành cho admin bao gồm. các chức năng như khai báo thông tin cơ. bản để khai báo tên công ty cũng như. khai báo thông tin cơ bản về cuộc họp. Đại hội cổ đông khởi tạo từ trình đây. chính là các nội dung có thể được đưa ra. biểu quyết trong kỳ Đại hội khai báo. đoàn chủ tịch khai báo Ban Kiểm phiếu. khi khai báo bàn thư ký khai báo ban. kiểm tra tư cách cổ đông khai báo ban. quan hệ cổ đông danh sách cổ đông quản. lý trạng thái cổ đông thời gian biểu. quyết thời gian biểu quyết có thể giúp. em miền Tiến Hành Thiết lập thời gian. bắt đầu và thời gian kết thúc cổng biểu. quyết Online. ạ Sau khi được Admin khởi tạo tài khoản. đăng nhập hệ thống tương ứng với các. chức năng của từng phòng ban các phòng.

Ban sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống. để thực hiện các tác vụ nhiệm vụ riêng. của mình ban quan hệ cổ đông sẽ cần đăng. nhập vào hệ thống để tiến hành xử lý và. gửi thư mời tới toàn thể các cổ đồng để. tiến hành đăng nhập với quyền dành cho. ban quan hệ cổ đông vui lòng chọn menu. tương ứng Sau đó nhập số điện thoại đã. cung cấp cho admin và nhấn nút tiếp tục. à. có một mẫu TP sẽ được gửi tới số điện. thoại Vui lòng nhập mã và nhấn nút đăng. nhập. ạ Sau khi đăng nhập với quyền này ban. quan hệ cổ đông sẽ chỉ được hai quyền đó. là quản lý thư mời và thiết lập thư mời. sau khi cổ đông nhận được thư mời cổ. đông có thể đến trực tiếp điểm họp được. thông báo trên từ mời để tham gia họp. Hoặc có thể tham gia hoặc online trên. cổng bình chọn trực tuyến của chúng tôi. với những trường hợp cổ đông tới trực. tiếp đến họp ban kiểm tra tư cách sẽ cần.

Đăng nhập để tiến hành check in cũng như. thống kê báo cáo tỷ lệ số lượng cổ đồng. Tham gia online và offline để đăng nhập. với quyền ban kiểm tra tư cách cổ đông. vui lòng chọn menu tương ứng Sau đó nhập. số điện thoại đã cung cấp cho admin và. nhấn nút tiếp tục à. có một mã OTP sẽ được gửi tới số điện. thoại Vui lòng nhập mã ot3 và nhấn nút. đăng nhập. ý với quyền ban kiểm tra tư cách cổ đông. tài khoản này có thể tiến hành check in. thủ công cũng như quét qrcode để tiến. hành check in các cổ đồng ý. ừ ừ. ý với quyền này ban kiểm tra tư cách cổ. đông có thể tiến hành xuất các báo cáo. liên quan đến tỷ lệ cổ đông tham gia để. đi đến hoặc đại hội cổ đồng ý. ừ ừ. so với các cổ đông các cổ đông có thể. tiến hành tham gia họp trực tiếp tại. điểm tổ chức họp Hoặc có thể đăng nhập. vào hệ thống của chúng tôi để tiến hành.

Tham gia họp Online để tiến hành họp. Online Vui lòng đăng nhập theo hướng dẫn. như sau đối với cổ đông cổ đông có thể. đăng nhập vào trang công bố thông tin. của kỳ đại hội để có thể xem được thời. gian cũng như địa điểm tổ chức của kỳ. đại hội kèm theo các nội dung cần được. thông qua trong kỳ Đại hội và điều kiện. để tham dự đại hội. ạ sau khi đã kiểm tra xong các thông tin. cổ đông click và nút đăng nhập biểu. quyết để đăng nhập vào bên trong hệ. thống hệ thống sẽ yêu cầu Cổ Đông Tiến. hành nhập chứng minh thư nhân dân hoặc. thẻ căn cước công dân đã đăng ký với sử. Lưu Ký chứng khoán cổ đông Vui lòng nhập. và nhấn nút tiếp tục. có một mã OTP sẽ được gửi tới số điện. thoại của cổ đông đã đăng ký với Sở Lưu. Ký chứng khoán cổ đông Vui lòng nhập mã. OTP để tiếp tục trong trường hợp cổ đông. không nhận được mã ưu tư về vui lòng.

Nhấn vào nút gửi lại OTP hệ thống sẽ gửi. lại UTP cho cổ đông lưu ý cổ đông chỉ. được thực hiện gửi lại OTP tối đa 3 lần. trong vòng 30 phút trong vòng 30 phút. Nếu cổ đông vượt quá 3 lần gửi lại OTP. hệ thống sẽ yêu cầu cổ đông phải chờ hết. 30 phút để có thể gửi lại OTP Sau khi. đăng nhập cổ đông sẽ xem được các thông. tin cơ bản về kỳ đại hội cũng như thông. tin của cổ đông này các cổ đông có thể. đọc và xem các nội dung cần phải thông. qua trong kỳ Đại hội và tiến hành biểu. quyết sau khi đã chọn cổ đông nhấn nút. gửi biểu quyết hệ thống sẽ đưa ra cảnh. báo và thống kê kết. ca cổ đông đã biểu quyết cho từng nội. dung I. ừ ừ. ừ ừ. ca cổ đông vui lòng đọc kỹ trước khi. nhấn nút gửi biểu quyết sau khi nhấn gửi. biểu quyết kết quả của cổ đông sẽ được. lưu trữ trên blockchain kể từ đây kết. quả sẽ không được thay đổi ý.

Ừ ừ. ừ ừ. ờ ờ. ừ ừ. ừ ừ. ạ sau khi hết thời gian biểu quyết Ban. Kiểm phiếu sẽ đăng nhập vào hệ thống để. tiến hành thống kê báo cáo để trích xuất. dữ liệu liên quan đến kết quả biểu quyết. của các cổ đông và tiến hành in biên bản. kiểm phiếu để đăng nhập vào ban kiểm. phiếu vui lòng chọn menu tương ứng Sau. đó nhấn nhập thông tin đăng nhập à. ừ ừ. ừ ừ. ạ Sau khi đăng nhập Ban Kiểm phiếu sẽ có. 2 chức năng chính là kiểm phiếu thủ công. và báo cáo kết quả kiểm phiếu kiểm phiếu. thủ công sẽ được sử dụng đối với những. cổ đông đến trực tiếp để họp nhưng không. đăng nhập trên hệ thống để biểu quyết. mang biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. giấy Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành thu các. phím biểu quyết và nhập số chứng minh. nhân dân hoặc căn cước Công Dân Để tìm. kiếm thông tin của cổ đông Sau đó nhấn. nút sao chép kết quả phiếu lên hệ thống.

Việc thực hiện này sẽ giúp hệ thống Tổng. hợp các kết quả của tất cả các cổ đông. để đưa ra kết quả cuối cùng sau khi nhấn. sao chép kết quả lên hệ thống hệ thống. sẽ hiển thị toàn bộ các nội dung để cho. Ban Kiểm phiếu tiến hành sao chép hệ. thống sẽ luôn cảnh báo mỗi khi mang tiền. phiếu hoàn thành sao chép sau khi đã. chắc chắn với việc sao chép Ban Kiểm. phiếu tiến hành nhấn nút sao chép kể từ. đây kết quả đã được lưu. ở trên à. ừ ừ. à à. tổ chức năng báo cáo kết quả kiểm phiếu. sẽ hỗ trợ cho Ban Kiểm phiếu tải xuống. biên bản kiểm phiếu hoặc Kim Biên bản. kiểm phiếu một cách tự động về ban thư. ký ban thư ký có thể đăng nhập lên hệ. thống để tiến hành ghi chép biên bản Hội. nghị in biên bản Hội nghị Ban thư ký. cũng có thể trích xuất in hoặc tải về. pha nghị quyết của đại hội để đăng nhập. với quyền thư ký vui lòng chọn menu.


https://youtu.be/d7ElVMr77R4Thưa kính thưa quý vị và các bạn Hiện. tại đại dịch cô viết 19 đã lan ra toàn. thế giới rất nhiều quốc gia đã ban bố. tình trạng khẩn cấp cấm tụ tập đông. người hội họp và hạn chế đi lại tất cả. những động thái này nhằm hạn chế lây lan. đại dịch Tuy nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *