• March 1, 2024

Bí Quyết Thuyết Trình Tiếng Anh Hay (Mọi Chủ Đề) | KISS English

Ta ra, chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay, các bạn sẽ cùng học với Thủy 1 topic topic mang tên thuyết trình trong tiếng Anh. Chào mọi người, mình là Thủy, Founder của Kiss English. Có rất nhiều người hỏi Thủy là cho xin 1 mẫu để mà chuẩn bị trước, t

Ta ra, chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay, các bạn sẽ cùng học với Thủy 1 topic topic mang tên thuyết trình trong tiếng Anh. Chào mọi người, mình là Thủy, Founder của Kiss English. Có rất nhiều người hỏi Thủy là cho xin 1 mẫu để mà chuẩn bị trước, tại vì sắp có 1 bài thuyết trình tiếng Anh ở trên trường, và các bạn ấy không biết phải bắt đầu từ đâu không biết nên thiết kế bài thuyết trình như thế nào dẫn dắt bằng tiếng Anh ra sao. Và cũng có 1 vài anh chị lúc mà Thủy dạy trong những khóa học thì mọi người hỏi là ngày mai anh phải làm thuyết trình báo cáo với sếp tổng về chiến dịch năm mới. Anh không biết thuyết trình như thế nào cho phù hợp nhất.

Cách để triển khai 1 bài thuyết trình bằng tiếng Anh như thế nào Và đó là lý do vì sao ngày hôm nay Thủy ở đây và cùng với mọi người học cái phần gọi là thuyết trình trong tiếng Anh. Thủy cũng không sáng tạo nội dung này nhưng mà nó được đúc kết từ các kinh nghiệm ngày xưa Thủy đi làm 4 năm ở công ty nước ngoài cũng như là đã có 1 thời oanh liệt ở trên trường, trường đại học Ngoại thương. Và ngày hôm nay, Thủy ở đây để cùng chia sẻ với mọi người phần tổng hợp lại những câu, mẫu câu dẫn dắt để mình có bài thuyết trình bằng tiếng Anh không phải quá xịn sò nhưng mà Thủy tin là nếu mọi người học, áp dụng, nó cũng sẽ cho bạn 1 bài thuyết trình chất lượng và tự tin.


https://youtu.be/VH1VMiv7JjoTa ra, chào mọi người, mình là Thủy. Hôm nay, các bạn sẽ cùng học với Thủy 1 topic topic mang tên thuyết trình trong tiếng Anh. Chào mọi người, mình là Thủy, Founder của Kiss English. Có rất nhiều người hỏi Thủy là cho xin 1 mẫu để mà chuẩn bị trước, t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *