• March 1, 2024

Dự án Blue Sky: Công nghệ cho bầu trời xanh

Anh. có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đang. khiếp thở gì mỗi ngày à. khi tôi luôn thấy những người thân phải. đeo khẩu trang che chắn kỹ lưỡng mỗi khi. ra đường để bảo vệ bản thân khỏi khói. bụi và ô nhiễm không khí. tôi là gian sinh viên năm cuối ngành.

Anh. có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đang. khiếp thở gì mỗi ngày à. khi tôi luôn thấy những người thân phải. đeo khẩu trang che chắn kỹ lưỡng mỗi khi. ra đường để bảo vệ bản thân khỏi khói. bụi và ô nhiễm không khí. tôi là gian sinh viên năm cuối ngành. kinh doanh quốc tế đây là tuyến đồng đội. của tôi là một kỹ sư công nghệ trẻ chúng. tôi vẫn luôn suy nghĩ nếu có thể nhìn. thấy những gì trong không khí mà chúng. ta đang hít thở làm sao chúng ta cánh. được những con đường kẹt xe và đầy khói. bụi. Làm sao để có bầu trời xanh trong trở. lại. đặt câu hỏi để nỗ lực Tìm câu trả lời. với những công nghệ sáng tạo bị cuộc. sống chúng ta có thể làm được Boss để. giúp chúng tôi hiểu hơn về không khí và. tình hình giao thông xung quanh chúng ta. mới đo chất lượng không khí của boss với. cảm biến giúp giám sát chất lượng không.


https://youtu.be/ltNs1Uy1em4Anh. có bao giờ bạn tự hỏi chúng ta đang. khiếp thở gì mỗi ngày à. khi tôi luôn thấy những người thân phải. đeo khẩu trang che chắn kỹ lưỡng mỗi khi. ra đường để bảo vệ bản thân khỏi khói. bụi và ô nhiễm không khí. tôi là gian sinh viên năm cuối ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *