• March 1, 2024

LẤY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀM NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.

Anh Khoa học Công nghệ là một trong. những yếu tố làm nên thành công cho. nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất ở Bắc. Ninh Hiện nay bên cạnh các phương thức. sản xuất kinh doanh truyền thống đã có. những doanh nghiệp đi Tiên Phong và. thành công nhờ ứng

Anh Khoa học Công nghệ là một trong. những yếu tố làm nên thành công cho. nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất ở Bắc. Ninh Hiện nay bên cạnh các phương thức. sản xuất kinh doanh truyền thống đã có. những doanh nghiệp đi Tiên Phong và. thành công nhờ ứng dụng tốt khoa học. công nghệ hiện đại những mô hình mới này. cũng là mối quan tâm của tình lĩnh vực. thủy sản là một ví dụ Bắc Ninh tạo điều. kiện hỗ trợ để cho các hộ kinh doanh. doanh nghiệp hợp tác xã Thủy sản ứng. dụng tốt khoa học công nghệ tạo ra giá. trị kinh tế cao. ừ ừ. ừ ừ. Ở Bắc Ninh có 3 dòng sông lớn chảy qua. là sông Thái Bình Sông Đuống Sông Cầu. trong đó Sông Đuống được đánh giá có. tiềm năng nuôi trồng thủy sản thuộc top. đầu đồng bằng sông Hồng à à. ở tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên. phong phú hệ thống sông ngòi ao hồ giày. Đạt diện tích mặt nước tự nhiên lớn Khí.

Hậu thổ nhưỡng ôn hòa thuận lợi cho phát. triển nuôi trồng thủy sản nên ngay từ. năm 1997 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương. mạnh dạn chuyển đổi diện tích gồm chúng. cây lúa hiệu quả thấp thận dùng diện. tích mặt nước xanh nuôi trồng thủy sản. à à. ở. Tuy nhiên hình thức chuyển đổi chỉ dừng. lại ở mô hình trang trại VAC nuôi cá bán. thâm canh chủ yếu nuôi cá giống cá. truyền thống năng suất thấp hiệu quả. kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng Vì. vậy để nâng cao năng suất sản lượng và. hiệu quả hoạt động nuôi trồng thủy sản. của tỉnh những năm gần đây Bắc Ninh. hướng đến việc ứng dụng các kiến thức. phương pháp nuôi trồng mới đồng thời ứng. dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy. sản. để mở nâng cao năng suất và sản lượng. hải sản thì bắt buộc là phải ứng dụng. khoa Công nghệ và sản xuất ở đây là gì. Anh biết là. làm tốt cái việc mà quy hoạch cái vùng.

Nuôi thứ hai là cá hộ là cải tạo tốt hệ. thống đuôi thứ 3 nữa là đưa đối tượng. thủy sản phù hợp vào nuôi để thay đổi cơ. cấu đàn cá à. những ngày nông nghiệp Tham mưu với tình. ban hành kịp thời cơ chế chính sách hỗ. trợ người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật. con giống vật tư trang thiết bị nhất là. việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới. vào sản xuất từng bước nâng cao năng. suất chất lượng sản phẩm bảo vệ môi. trường sinh thái và hạn chế dịch bệnh. xảy ra. chủ đề án phát triển sản xuất nông. nghiệp ứng dụng công nghệ cao để áp dụng. mạnh mẽ trong nuôi trồng thủy sản nhằm. sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để. phát triển ngành thủy sản theo hướng. nâng cao giá trị gia tăng và phát triển. bền vững góp phần thực hiện tái cơ cấu. lĩnh vực thủy sản gắn với chuyển đổi mô. hình tăng trưởng của ngành nông nghiệp. theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả.

Và năng lực cạnh tranh. ở trong quy định hướng của khoa học công. nghệ thì là phải bám sát và các định. hướng cũng như là phục vụ trực tiếp cho. các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. của tỉnh và phải đầu tư có trọng điểm và. đặc biệt thì là trong lĩnh vực thủy sản. đấy Hiền là phải là khó hoặc là trong. lĩnh vực đang phát triển nông thôn thì. là nghiên cứu hoặc các cơ hội thách thức. và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao. chất lượng và sức cạnh tranh của sản. phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị ưu tiên. ứng dụng công nghệ 4.0 Không lẽ cao và. trong lĩnh vực thủy sản thì là mình sẽ. là ứng dụng công nghệ cao cũng như là. những cái có con giống tại chủ động được. trong con giống để vào cung cấp được cho. bà con nông dân. ở các sở ban ngành và các đơn vị chuyên. môn tích cực tuyên truyền vận động nhằm. thay đổi tư duy nhận thức của người dân.

Và doanh nghiệp theo tập quán canh tác. mới chuyển từ sản xuất nhỏ sang Sản xuất. lớn theo hướng chuyên canh thúc đẩy hình. thành các vùng sản xuất tập trung quy mô. lớn bảo vệ môi trường sinh thái nâng cao. năng suất chất lượng sản phẩm tăng sức. cạnh tranh hình thành cơ sở Hậu Cần. trong các khâu bảo quản chế biến xuất. khẩu thủy sản. nhiều chính sách mới đã được bổ sung kịp. thời tạo điều kiện cho các tổ chức cá. nhân dễ tiếp cận được các chế độ ưu đãi. để đầu tư phát triển nông nghiệp nhất là. đối với những cơ sở ứng dụng công nghệ. cao trong nuôi trồng thủy sản từng bước. đưa chăn nuôi là chung trở thành ngành. sản xuất chính. hi vọng cổ truyền triển khai thực hiện. thì đến nay tỉnh Bắc Ninh thì về mặt. công dụng Hồng Huệ thì nó bắt trên địa. bàn tỉnh thì anh em tôi nó bắt được thì. có khoảng trên 70 phần trăm cây số hộ.

Nuôi trồng thủy sản trong đất là có áp. dụng vào công nghệ và sản xuất ở đây có. gì có thể là máy còn nước và sục khí để. bổ sung Xin chào nuôi ngoài ra các hộ đã. mạnh dạn sử dụng các chế phẩm sinh học. vi A Phủ với em để cải thiện và môi. trường nước trong ao nuôi nhờ mạnh dạn. tác dụng cái và kỹ thuật vào sản xuất. thì cái năng giúp thủy sản trên địa bàn. tỉnh Bắc Ninh thời gian qua cũng không. những mang lên thì cái đó sau đó đất. trên địa bàn tỉnh thì đến nay nó khoảng. độ 6 tấn. trên 1 hecta và cây cá lồng thì đặt bình. quân là từ 4 đến 6 tấn trên một lông ở. ở tỉnh cũng chỉ đạo rà soát chuyển đổi. các vùng đất lúa kém hiệu quả sang nuôi. trồng thủy sản kết hợp trồng cây chăn. nuôi gia súc gia cầm theo hướng phát. triển trang trại đem lại giá trị kinh tế. cao. ở miền Bắc Ninh có 162 vùng nuôi trồng. thủy sản tập trung với diện tích 2.757.

Hecta trong đó có 1875 hecta ao hồ nuôi. cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao. trong sản xuất trung bình một hát tạo hồ. ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao. Từ 1,5 đến 2 lần so với nuôi trong ao. đất được kiểm soát về dịch bệnh chất. lượng thực phẩm cũng thuận lợi hơn. ở mô hình nuôi cá lồng bè này cũng xuất. phát từ cái dự án của tỉnh trước kia là. 2.000 cuối 2014 là tỉnh hỗ trợ 10 đồng. cho cũng bốn hộ nuôi. chúng tôi thì năm đấy tôi cũng chỉ có. một lòng từ năm đấy cứ về sau phát triển. dân dần đấy đến hiện tại bây giờ là có. vào 24 giờ. một trong những mô hình ứng dụng công. nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản đang. được triển khai hiệu quả ở Bắc Ninh đó. là mô hình sông trong out cho phép chăn. nuôi cá với mật độ dày đạt cho một diện. tích nhỏ hẹp với mô hình này người dân. sẽ xây dựng một Android trong đó thiết.

Lập một hệ thống gồm nhiều thành phần. như chụp sông có tường bê tông nhà nước. hệ thống bơm sục khí máy quạt nước Mày. hút chất thải đáy máy phát điện từ đó. trong ao như có một dòng sông có sóng có. dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu. chuyển Tháp out có thể nuôi cá như ở. ngoài sông sau. khi mà nuôi cá thì chúng ta tạo trúc. sông ở trong ao và khi đối với lại cái. ao nuôi mình thì tối thiểu có diện tích. 5.000 mét vuông những mình hơi Ôm thì sẽ. không thể tạo được hay không ở và chúc. sông thì ta có diện tích là chiều dài. của sông là 20m rộng 5m và thì chiều cao. là hai dưỡng. hệ thống kỹ thuật nuôi cá sông trong ao. là việc tạo nên những dòng chảy như sông. ở trong ao để nuôi cá. Đây là mô hình nuôi cá hiện đại và rất. phổ biến ở nước Mỹ đã được nghiên cứu. tại đại học havard và cho các kết quả. sản xuất rất ổn định về sản lượng năng.

Suất tỷ lệ sống cũng như lợi nhuận. công nghệ sông trong ao đang làm thay. đổi đáng kể cách nuôi cá da trơn hiện. nay ở Mỹ. mô hình nuôi cá này thì nó có nguồn gốc. là từ một tác giả người Mỹ và người ta. đã áp dụng ở bên Mỹ Rồi sau đấy thì. chính họ thế mà cũng chuyển giao cái mô. hình này vào Việt Nam Thế chúng tôi chỉ. là những người mà cùng với nông dân và. giúp nông dân là. tiếp tục phát triển cái mô hình này sau. khi mà họ đã chuyển giao cho nông dân và. đồng thời là tìm cách cùng với lại người. dân là cải thiện cái mô hình này vì mình. áp dụng và điều kiện của mình mặc thì nó. sẽ có rất là nhiều cái mà mình phải xử. lý chúng ta có thể lui gặp với mật độ. rất là cao như nếu như thả cả rôphi họp. cả cá diêu hồng anh chỉ có thể vui với. mật độ 100 con trên một mét khối nước. câu đố về nuôi các đối tượng cá trắm sặc.

Cá chép của cả 34 người con chuột mắt. của và cái Năng suất nuôi đối với lại. một sông chúng ta có thể làm cho nó xuất. phát từ như đối mẹ cả đuôi cá rô phi. cũng có thể đạt từ 18 đến 20 tấn mà lôi. cá trắm cá chép cũng có thể đạt từ 14. đến 16 tấn tiền được không ạ. ở hệ thống sông trong ao nuôi cá để xây. dựng bằng đẹp bên ngoài trát vữa ximăng. đáy được đổ bê tông bằng phẳng ở đầu. sông được lắp đặt máy thổi nén khí tạo. dòng chảy liên tục một chiều dọc chiều. dài của hệ thống nuôi cá nên cá nuôi tại. đây có môi trường sống như môi trường. của sông trong quá trình nuôi hệ thống. tạo oxy liên tục hoạt động Vì vậy cá. không tiếp xúc với bùn và các tác nhân. gây hại bên ngoài. cho dù được nuôi với mật độ dày cá sống. trong môi trường chật hẹp nhưng hàm. lượng oxy trong Android rất cao do trang. bị hệ thống sục khí lưu tốc dòng chảy.

Nhanh vì vậy cá nuôi được đảm bảo môi. trường sinh trưởng và phát triển. ở hệ thống này cũng rất thuận tiện theo. dõi khi có dịch bệnh xảy ra dễ dàng cho. ăn một cách có hiệu quả bằng thức ăn có. thuốc cá được nuôi tập trung là các loại. có giá trị kinh tế cao như trắm cỏ trắng. đen cá chép cá rô phi bên ngoài hệ thống. sông có thể thả thêm các loại cá Lộc như. cá mè để làm sạch môi trường nước chất. thải từ cá cũng như các loại thức ăn. thừa dễ gây ý đồng gây bệnh cho cá trong. hồ để giải quyết vấn đề này thứ cuối hệ. thống lắp đặt một hệ thống thu gom phân. thức ăn thừa chất thải hàng ngày ra. ngoài để đảm bảo không ô nhiễm môi. trường. ở hệ thống cho con ở đây thì có ở đây có. hai cái máng sông thì mình áp đặt một. cái hệ thống thu phân tự động thế hệ. thống kết hợp giữa bơm ly tâm hút phân. và đồng thời có một người hệ thống đường.

Ray để mà chạy trượt thu phân ở điểm. cuối của mạng thì bao nhiêu lượng phân. một ngày mình có thể cài đặt 57 lần mình. không phân thì thì cái niệm phân Hải. mình đưa lên cái vườn trên kia để mà. mình xử lý thay vì là cái phân thải nó. lại tuần hoàn lại cái A thì thì mình sẽ. thu được nó lại để mình giải quyết cho. môi trường ở với ai là hiệu quả của cái. mô hình sông trong ao này nó có cái rất. hay ở bữa nay là là phòng bệnh và chữa. bệnh rất là nhiều quả Ví dụ như trường. hợp Ví dụ như là nó không ai thì bạn. thấy là tôi thả các bạn thì trước và. đằng sau là đã luôn trong hai tôi đủ. thuốc không xong là cho thuốc xuống cho. là tắm cho nó xong làm tôi thể tháo ra. để cái này kết quả luôn chứ còn to ra mà. hẳn hoi ai mà chưa thấy ngon lắm ạ. Anh có thể nói trong số các tỉnh khu vực. Đồng bằng Sông Hồng Bắc Ninh là một.

Trong những địa phương có phong trào. nuôi trồng thủy sản công nghệ cao phát. triển mạnh mẽ bài bản nhất trong những. năm trở lại đây những điểm sáng trong. ứng dụng công nghệ mới dần hiện Hữu từng. bước đưa nuôi trồng thủy sản trở thành. mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp. ở. những mô hình nuôi cá đặt hàng chục tấn. mỗi hecta không còn hiếm trong sản xuất. thủy sản công nghệ cao hiện nay tại tỉnh. Bắc Ninh. Ừ. từ lúc mà đưa con trống và thưởng thức. ăn công nghiệp đến lúc chúng ta quản lý. chăm sóc và chúng ta thu hoạch để nó đầu. nhất và tạo nên sản lượng hàng hóa lớn. thì cho nó suất bình quân là khoảng độ. 46 Tất nhiên một đồng vào năm với sản. lượng cá lồng là nó. bổ sung một cơn lượng sản lượng rất là. lớn ở khoản lỗ 5.000 tấn năm sáu nghìn. tấn so với tổng sản lượng chung là. 38.600 tấn của các tỉnh. dù có nhiều khó khăn nhưng sản lượng.

Thủy sản của Bắc Ninh những năm qua vẫn. tăng đều qua các năm cuối năm 2009 đạt. 38.300 tấn lên 39.000 tấn năm 2020 do. đầu tư thâm canh cao áp dụng nhiều công. nghệ biện pháp kỹ thuật mới vào sản xuất. như nuôi cá lồng trên sông sử dụng chế. phẩm sinh học lọc nước kết hợp sử dụng. nhiều giống mới phù hợp với nhu cầu thị. trường trên cơ sở đạt được các ngành. chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giành. quan tâm hỗ trợ người dân tiếp tục tiếp. cận với nguồn vốn vay gái tao điều kiện. tham quan học tập các mô hình kinh kể từ. đó phát triển hơn nghề nuôi cá lồng trên. sông tại các địa phương. phát huy điều kiện tự nhiên có tuyến. Sông Đuống trải qua những năm gần đây. người dân xã Đức Long huyện Quế Võ Mạnh. dạn đầu tư nuôi cá lồng ban đầu chỉ vài. chục lồng đến nay phát triển Lên vài. trăm lồng hiệu quả mang lại rất khả quan.

Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa. phương. miền nuôi cá lồng người Đức Long phát. triển mạnh từ 5 năm trở lại đây Mặc dù. là một ngày mới xong bước đầu tạo ra. hướng đi hiệu quả phát triển kinh tế địa. phương. toàn xã có gần 200 lồng cá thương phẩm. tập trung nhiều nhất ở thôn kiểu lương. và phủ Vân đây là những thôn có điều. kiện khá thuận lợi cho việc phát triển. nuôi cá lồng Tuy nhiên để giúp các hộ. nông dân tham gia chăn nuôi đạt hiệu quả. cao bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay. địa phương cũng phối hợp với một số cơ. quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển. giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về phương. pháp lựa chọn giống kỹ thuật chăm sóc. anh Bình và cả kỹ thuật trong khâu thu. hoạch nhằm giúp các hộ nông dân trên địa. bàn xá tham gia chăn nuôi cá lồng có. thêm kiến thức để dùng vào chăn nuôi ở. địa phương nghề nuôi cá lồng phát triển.

Mạnh góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất. của địa phương giúp người dân tăng thu. nhập tạo sự đa dạng ngành nghề ở nông. thôn. cũng có thể gọi đây nhà nghỉ cái mô hình. mà nuôi cá siêu thâm canh ở đây thì. người ta nuôi thả với mật độ rất là cao. và trong quá trình triển khai được cái. lòng thì cũng phải hết sức là phát xa. đấy thì mới có thể là đèn Mang lại thành. công được và thử cái quan trọng nhất của. mình ta người vẫn là các yếu tố mà về để. nguồn vốn vốn bởi vì vốn đầu tư cho một. lồng cá nó khá là nhiều chỉ Trần Thị Lan. là một trong những người mạnh dàn triển. khai nuôi cá lồng theo sự tư vấn hỗ trợ. của địa phương Gần 60 lồng cái hiện nay. của gia đình trì cho thu hoạch mỗi vụ. khoảng 4 tấn một lông trừ chi phí cá. giống bộ chăn nuôi gia đình chỉ thu lái. cả tỷ đồng. cũng như gia đình chị Lan gia đình ông.

Vũ Văn Giao đã bước vào nghề nuôi cá. lồng ở địa phương và nhận thấy kinh tế. gia đình có nhiều thay đổi từ vài sào. ruộng kể từ khi chuyển sang nuôi cá lồng. gia đình ông đã có nguồn thu tốt ổn định. cuộc sống và các thành viên trong gia. đình cũng có việc làm ngoài việc được. vay vốn tư vấn kỹ thuật các hộ gia đình. thực hiện mô hình nuôi cá lồng tại Quế. Võ con được hỗ trợ 15 triệu đồng một. lồng để lắp đặt các thiết bị phục vụ. việc nuôi trồng Phòng Nông nghiệp và. Phát triển Nông thôn Quế phó cô hướng. dẫn các hộ gia đình đa dạng hóa các kiểu. lồng nuôi phù hợp với việc tôm cá giống. nuôi cá thương phẩm tạo thuận lợi trong. việc chăm sóc và thu hoạch sản phẩm đảm. bảo vệ sinh ta điều kiện cho cá tăng. trưởng tốt gần 200 lần cá hiện có của. Quế Võ Đang cho sản lượng gần 7.000 tấn. mỗi năm à. anh. đến nâng cao hiệu quả nghề nuôi cá lồng.

Trên sông Sở Nông nghiệp và Phát triển. Nông thôn tỉnh Bắc Ninh đã có những văn. bản đề nghị ban nhân dân các quyền chỉ. đạo các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân. các xá Tăng cường quản lý hướng dẫn các. hồ nuôi cá lồng trên sông. theo đó tiến hành rà soát nắm bắt toàn. bộ các điểm nuôi hộ nuôi số lồng nuôi cá. hiện có trên địa bàn hướng dẫn các hộ. nuôi cá lồng thực hiện đăng ký nuôi. trồng thủy sản phải đảm bảo các yêu cầu. theo quy định để việc nuôi cá lồng trên. sông không làm cản chờ ảnh hưởng đến. dòng chảy giao thông đường thủy hệ thống. đê điều khu vực đầu nguồn nước của các. nhà máy cấp nước sinh hoạt. đối với các hộ đang nuôi lồng có nhu cầu. mở rộng hoặc nơi mới cần hướng dẫn yêu. cầu các hộ thực hiện đăng ký nuôi trồng. thủy sản và thực hiện kê khai khi thả. giống nuôi vụ mới với chính quyền địa. phương các hộ nuôi khi đặt lồng phần đảm.

Bảo về khoảng cách giữa các cụm lồng các. cụ sau khi đặt song song và cách nhau. tối thiểu 10m khi đặt Sola nối tiếp cách. nhau tối thiểu 200 m để đảm bảo oxy cho. cá an toàn và tránh va chạm gây thiệt. hại trong mùa mưa bão. ví dụ như là những khi mà mưa lũ hoặc để. thời tiết nắng nóng hay thời tiết mùa. lạnh đều cỏ những cái văn bản chỉ đạo. cũng như là cử cán bộ trực tiếp xuống để. tư vấn cho các hộ. tiền người nuôi trồng thủy sản tại Bắc. Ninh đang áp dụng phổ biến hay mô hình. nuôi cá công nghệ cao là nuôi cá trong. ao đất đang có nuôi sông trong ao và. lồng trong ao và nuôi trên sông có nuôi. trong lồng lưới Đang mang lại hiệu quả. kinh tế rất cao những mô hình nuôi trồng. thủy sản công nghệ cao trong ao Đất lồng. nuôi trên sông được triển khai rộng rãi. tại các quyền Như Lương Tài Gia Bình. Thuận Thành Quế Võ.

Nhiều mô hình sử dụng ống sủi Nano đã. phát huy ưu điểm là cung cấp oxy trong. ao đồng Có nên nuôi được cá với mật độ. rất lớn trên một diện tích. tiền rất nhiều mô hình nuôi cá nước ngọt. trong ao đất tại Bắc Ninh để cho sản. lượng lên tới 15 đến 20 tấn còn hack ta. không kém là bao so với những mô hình. nuôi cá lóc bông dày đạt tại miền Tây. tour việc nuôi chưa nao hồ thì trên sông. cái lợi thế là mình mở hỏng rộng được. cái mô mô hình chăn nuôi cái lượng nuôi. rồi hơn tốt hơn nếu như thường thường. một ô 6 nhân 6 số 3 mét thì thường là. như cá lăng đuôi là 3.000 con. nhưng nếu ở ao thì sẽ không thể tầm. khoảng đồ có thể 5 5 sào ao thì mới nuôi. ở mức độ như thế phải gấp tầm khoảng 20. là. ở Bắc Ninh Hiện nay đã xuất hiện những. mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ. cao tiêu biểu cho dễ thương cho nhiều và. con la theo và cũng tạo thêm nhiều việc.

Làm cho người dân địa phương Câu chuyện. của hợp tác xã Trưởng mạnh là một ví dụ. tinh ra ở làng nghề buôn bán cá giống. anh Nguyễn Xuân đang giám đốc hợp tác xá. gắn bó với việc nuôi cá bổ từ rất nhỏ. lớn lên nghề cá vẫn gắn bó với anh. học hỏi những mô hình mới gia đình anh. thầu ba mẫu đất của địa phương và lập. nghiệp với nghề buôn cá giống. vốn là con nhà nòi trong nghề cả giống. Tuy nhiên ngày trước người Mão Điền đi. vớt cá bổi ở trên sông về núi ít ngay ở. trong An nhà rồi đem bán không phải đầu. tư nhiều nhưng tiền thu về thì đủ ăn. muốn có cuộc sống khấm khá thì phải mở. rộng làm quy mô và bài bản với ý nghĩa. đó Anh đang bàn với vợ quyết liều một. phen dành tiền của gia đình và vay thêm. người thân để đào ươm cá giống. anh đã đi khắp nơi tìm nguồn trứng cá về. Gươm Ừ bắt đầu anh chị cũng gặp nhiều. thất bại do chưa có kinh nghiệm.

Kể lại thì nó do là chủ yếu về kỹ thuật. của mình không đấy mình cái kỹ thuật của. mình chưa có nhiều khi nó chỉ về cái sơ. sản và nhạc oxy Thôi đi cái cái cái cái. ao này là ngày mùng đang hôm nay là thời. tiết mà bình thường ngày mai nó chuyển. đổi rồi tiếp mà mình không quan tâm mình. không sao sát nó có cái là nó rửa rời. cái là nó có thể là hôm sau đó chất bụi. sạch cố gắng làm sao là mình tìm hiểu. bằng được và mình học khóa bằng được để. mình làm gì về thành mình đã được làm. như mình nghĩ thằng nào trời lại cho. mình với nghề này rồi đấy Mình phải đam. mê sẽ cùng. quyết hay đến cùng với nghề anh đang đã. đi các tỉnh thành học hỏi kinh nghiệm. rồi chất lỏng áp dụng trong mô hình của. gia đình hiệu quả từ Đó bắt đầu thấy gió. từ con cá giống anh Dần chuyển sang mô. hình nuôi cá thương phẩm và mang về tiền.

Lãi cả tỷ đồng Ừ. từ con giống này gia đình đã làm nó. thành công rồi cũng tuy nhỏ bé nhưng mà. có hiệu quả thì nó cũng cao cũng có cũng. mua được. từ con giống nhà cũng đã mua được đất. làm được nhà thì mua được xe. từ những chuyến đi tham quan các tỉnh. anh đang nhận thấy những tiềm năng về. việc nuôi cá lồng trên sông và mạnh dạn. đầu tư triển khai mồi này anh đang. thuyết phục một số anh em trong xã cùng. nhau ra sông Nuôi cá thương phẩm. chỉ sau một thời gian ngắn 40 chiếc lồng. nuôi đã được hình thành trên Dòng Sông. Đuống đoàn qua xã Mão Điền. từ đây họ bắt đầu làm quen với kiến thức. và kỹ thuật nuôi cá lồng trên sông à. anh nói chung là mức đầu thì chuyển đổi. ra để nào làm con cá lòng rồi trên sông. này thì nó cũng gặp nhiều khó khăn thứ. nhất là anh em Lúc đầu thì là đồng vốn. và kinh nghiệm thì cũng phải đi Tuy là.

Mình cá thật như cũng phải đi học hỏi. kinh nghiệm con cá ra sông Vào cái thời. điểm nào nó không chết cho nó không. không phải là như nuôi ở những trong hồ. ao rất nhiều cái cái cái khó khăn cho. anh em anh em cũng học hỏi thêm cái thức. những nơi người ta làm trước rồi. họ bắt đầu nuôi cá lồng trên sông với. 2.000 con cá trắm thế nhưng cá chết dần. do nước chảy mạnh không hợp. Họ bán vớt vát chỉ được ít và thua lỗ. khoảng 70 triệu đồng. họp bạn nhau phải tìm ra loại cá phù hợp. để nuôi trên sông. anh đang Và các hộ chung vốn quyết định. thả 40 lồng cá lăng gặp môi trường thuận. lợi nước chảy màng con cá khỏe em lớn. nhanh nuôi trong một năm rưỡi anh đang. và các Hồ đã thu được Nếu cá lăng thương. phẩm đầu tiên. thế có tiềm năng từ 40 lần ban đầu anh. đang cùng các hộ nuôi đầu tư thêm khoảng. 40 lần nữa. thiền trên khúc sông đống này có 85 lẩu.

Cá trong đó cá lăng chiếm hơn 90 phần. trăm còn lại là cá ưa nước lạnh như diêu. hồng rô phi chép giòn. năm 2017 Anh đang cùng các hồ nuôi thành. lập hợp tác xã chăn nuôi thủy sản kiểu. mảng với mời hội thành viên trở thành. một trong những đơn vị đi đầu về chăn. nuôi thủy sản VietGAP trên địa bàn tỉnh. hợp tác xã Trưởng mạnh nằm trên vùng đất. được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện. thuận lợi để nuôi trồng thủy sản sạch. chất lượng nguồn nước Sông Đuống đoàn. qua xã Mão Điền khá sạch lưu lượng dòng. chảy ổn định đáp ứng tốt yêu cầu về môi. trường nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP ở. các hội thành viên hợp tác xá đều có. nhiều năm kinh nghiệm nuôi cá giống nên. nắm chắc kỹ thuật chủ động với con giống. chọn lựa giống tốt. có nền tảng vững các thành viên có khả. năng tiếp thu khoa học kỹ thuật nhanh và. rất năng động với sự biến đổi của thị.

Trường. Ừ để đáp ứng quy chuẩn về các các thành. viên được hợp tác xã Hướng dẫn quy trình. nuôi trồng bài bản mỗi lồng được hợp tác. xã cắm biển ghi chép cẩn thận về ngày. xuống giống cùng loại giống loại cám cho. ăn hợp tác xã còn có sổ theo dõi các. lồng nuôi về lượng thức ăn thuốc phòng. bệnh để giảm sát quy trình nuôi đảm bảo. chất lượng và hiệu quả tại từng lồng. nuôi cá phục vụ việc chưa Suốt nguồn gốc. khi tiêu thụ. với những phương pháp nuôi trồng sạch an. toàn tháng 12 năm 2017 hợp tác xã được. trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch. vụ thủy sản Việt Nam cấp giấy chứng nhận. đủ tiêu chuẩn VietGAP trở thành một. trong số những đơn vị đầu tiên của tỉnh. Bắc Ninh có chứng nhận này. ta thành viên trong hợp tác xã đã rất. tập trung chú trọng đến cái hướng phát. triển là theo hướng bền vững và lâu dài. do vậy là ngay từ khi mà có chủ trương.

Của tỉnh là chỉ đạo về cái triển khai. sản xuất các sản phẩm Anh bảo an toàn. thực phẩm thì là mô hình của các xã. Trương Mạnh là một trong những đơn vị. đầu tiên là tiền phòng của huyện đi đến. sản xuất sản. các vụ thành viên cũng được tập huấn kỹ. nướng về kỹ thuật xử lý chất lượng nước. đảm bảo môi trường tại khu vực thả lồng. nuôi cá các quy tắc về an toàn lao động. cũng được hợp tác xã trang bị đầy đủ cho. từng thành viên đảm bảo quá trình sản. xuất an toàn hiệu quả. nhờ quy trình nuôi trồng sạch quá trình. sinh trưởng của cá đều đàn vào khi xảy. ra dịch bệnh chất lượng sản phẩm tăng. giúp hiệu quả sản xuất của hợp tác xã. được nâng lên Mỗi năm các thành viên của. hợp tác xá thu về tiền lãi cả trăm triệu. đồng. quyết định đến cái việc là thành công ở. các xã là tôi nghĩ rằng là phải sản xuất. theo cái quy mô hàng hóa và cái khâu rất.

Quan trọng để đảm bảo được cái nguồn đầu. ra đó là sản phẩm phải đảm bảo an toàn. thì. sau khi mà cung cấp ra được thị trường. chấp nhận được thì tự dưng là sẽ đánh. giá được thấy hiệu quả của các của hợp. tác xã à. anh. theo chi cục thủy sản tỉnh Bắc Ninh toàn. tỉnh hiện có diện tích mặt nước nuôi. trồng thủy sản ước đạt trên 5.000 hecta. Tổng số lượng lồng cá trên sông khoảng. 2062 trong những năm qua Bắc Ninh đã. hình thành được 162 vùng nuôi trồng thủy. sản tập trung quy mô từ 10hecta trở lên. tại các huyền Lương Tài Gia Bình Quế Võ. với diện tích trên 3.200 hecta trong đó. nuôi thâm canh cá rô phi chim trắng trắm. cỏ Đạt 160 đến 180 triệu đồng 12k cá. lồng đạt 45 đến 60 triệu đồng một lòng. có nhiều hộ nuôi thủy sản đã dụng công. nghệ bioflocs với hệ thống các ống sủi. tạo dòng khí cho phép các chất thải hữu.

Cơ và quần thể vi sinh vật tồn tại trong. ao nuôi mà vẫn giữ được chất lượng nước. Ừ biofloc được áp dụng để thay thế cho. các công nghệ truyền thống cần thiết lập. bể lọc sinh học bên ngoài ao hoặc thay. nước thường xuyên cho hệ thống. anh Bita lúc này thì tôi áp dụng năm. 2018 thì tôi thế nào bởi vì này rồi đun. nó đòi hỏi rất là phải nhiều vốn để có. vốn này thứ hai nữa là mình về kỹ thuật. không phải đơn giản bởi vì nó là độ nó. rất là dài mà nuôi với nó điện nó đòi. hỏi yêu cầu là cái môi trường và nguồn. nước phải sử dụng rất là nhiều men sử. dụng voice men tất vi phạm. Bắc Ninh cũng có nhiều hỗ trợ cho người. nuôi thủy sản không chỉ là về vốn kỹ. thuật mà còn hỗ trợ cả hóa chất Sinh Học. xử lý môi trường nước trong lồng bè cá. các hộ nuôi được hỗ trợ hoàn toàn miễn. phí theo nghị quyết 147 của Hội đồng. nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Các cán bộ của chi cục thủy sản đơn vị. cung cấp hóa chất hướng dẫn kỹ thuật. chăn nuôi xử lý môi trường ao nuôi một. cách hiệu quả. anh ấy xử lý môi trường này thì là rất. chi là hiệu quả và tốt trong khi đó là. coi như là trước kia không có hỗ trợ thì. là bản thân gia đình tôi toàn phải mua ở. ngoại Thế để xử lý cho nó đúng quy trình. đối với những cái mầm bệnh trong con cá. Chăn nuôi thế cái thứ hai nữa là là về. mặt chính quyền địa phương thì hết sức. tâm lý và ủng hộ coi như là những cái. khi những cái hộ ra đây nuôi trồng thủy. sản chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể đối. với nghị bà con cái từ những cách sử. dụng và cái hiệu quả của những cái chất. sự xử lý môi trường đó thì bảo con thấy. được là cái hiệu quả trong các quá trình. sử dụng cái xử lý môi trường thì nuôi. trồng thủy sản sẽ có những cái hiệu quả. cụ thể ra sao để mà con đều nhận thức.


https://youtu.be/sw8q6FAlmugAnh Khoa học Công nghệ là một trong. những yếu tố làm nên thành công cho. nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất ở Bắc. Ninh Hiện nay bên cạnh các phương thức. sản xuất kinh doanh truyền thống đã có. những doanh nghiệp đi Tiên Phong và. thành công nhờ ứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *